Tại sao phải tham gia khóa học an toàn lao động

– Huấn luyện an toàn lao động cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất. Nhằm phổ biến kiến thức an toàn trong sản xuất một cách kĩ lưỡng, tạo một trường làm việc tự giác.

– Pháp luật lao động yêu cầu người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn lao động . Theo thông tư 37/LĐTBXH-TT ngày 19-9-1995 của Bộ Lao động TBXH quy định.

– Ngày 28/12/2011 Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư 41/2011/TT-BLĐTBXH về việc Doanh Nghiệp được phép tự in và quản lý thẻ an toàn lao động.

Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động:

– Mục đích của công tác huấn luyện an toàn lao động là đảm bảo an toàn thân thể, loại bỏ hoặc hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro đáng tiếc có thể gây ra tai nạn, chấn thương cho người lao động.
– Ý nghĩa của công tác an toàn lao động nhìn dưới góc độ hình sự, dân sự, kinh tế, xã hội
2) Quyền và nghĩa vụ của người lao động trong việc chấp hành quy định về an toàn lao động. Các chính sách, chế độ về bảo hộ lao động đối với người lao động:
Làm cho người học khóa huấn luyện an toàn nắm được quyền và nghĩa vụ của NLĐ và của người sử dụng lao động, của tổ chức công đoàn trong việc chấp hành quy định về an toàn lao động nêu trong các văn bản hiện hành của nhà nước về bảo hộ lao động.
3) Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, là làm cho người học khóa huấn luyện an toàn hiểu rõ
– Các khái niệm cơ bản về: sự an toàn, yếu tố nguy hiểm, mức độ rủi ro, sự cố, tai nạn lao động.
– Các nguyên nhân căn bản gây nên sự cố và TNLĐ (tình trạng thiết bị, điều kiện làm việc, nguyên nhân chủ quan xuất phát từ nhận thức, trình độ, sức khỏe của NLĐ)

Xem thêm chi tiết: http://chungchiantoanlaodong.edu.vn/

(Lượt xem: 6, Lượt xem trong ngày: 1)

Bài trước:

Bài sau:

Condotel Vinpearl