Địa chỉ học autocad 2d ở Cầu Giấy Hà Nội?LH 0973 86 86 23

CÔNG TY CỔ PHN GIÁO DC VIT NAM

VP Hà Ni: P202 -Số 457 Hoàng Quốc Vit – Cu Giy – Hà Ni

Hotline: 0973 86 86 23/ 0982 180 362( Ms Lê Tuyết)

THÔNG BÁO 

V vic m lp đào to v AutoCad 2D và 3D

1. Kh năng: 

– Kết thúc khoá hc bn có th 

V kiến trúc các loi.

V k thut.

V sơ đ.

V thiết kế.

V m thut.

V trang trí. 

2. Đi tượng tham gia hc:

– Các bn hc sinh ph thông, trung hc và trung hc chuyên nghip, sinh viên đi hc chuyên v công ngh thông tin và không chuyên.
– Các cán b
đang công tác ti các cơ quan nhà nước, khu công nghip, doanh nghip và mi thành phần đều có th tham gia môn hc

3. Thi lượng hc: 20 bui

4. Hc Phí: Cad 2D :1200.000đ/ 1 hc viên

Cad 3D : 1500.000đ/1 hc viên 

5. Ni dung chính ca hc phn: 

Bài 1 : Làm quen vi AutoCad, Phương thc truy bt đim và nhp đim chính xác

Bài 2 : Thiết lp bn v cơ bn và các h to đ.

Bài 3: Các lnh v cơ bn trong AutoCad.

Bài 4: Các lnh hiu chnh.

Bài 5: Các lnh v nhanh.

Bài 6: Qun lý các đi tượng ( Lp, màu và đường nét ).

Bài 7: Hình ct, mt ct và ký hiu vt liu.

Bài 8: Ghi và hiệu chnh văn bn.

Bài 9: Ghi kích thước.

Bài 10: To t l bn v và In n.

6. Chng Ch:

Do B Giáo Dc và Đào To Cp có giá tr trên toàn quc và không có thi hn

công.

TH TC NHP HC: 02 nh 3×4, CMTND photo 

Mi chi tiết xin vui lòng liên h:

Công ty c phn giáo dc Vit Nam
VP Hà N
i: P202 Số 457 Hoàng Quốc Vit – Cu Giy – Hà Ni
Hotline: 0973 8686 23/ 0982 180 362( Ms Lê Tuy
ết)
H
c viên vui lòng gi đin trước khi đến. Xin chân thành cm ơn!
Email: 
tuyetlt@giaoducvietnam.edu.vn

Học cad 2D ,3D đâu

Đào tạo cad 2D,3D

Tìm lp hc cad 2D,3D

Đa ch hc cad 2D,3D

Khai ging lp cad 2D,3D

Hc cad 2D ,3D đâu

Đào to cad 2D,3D

Tìm lp hc cad 2D,3D

Đa ch hc cad 2D,3D

Khai ging lp cad 2D,3D

Hc cad 2D ,3D đâu

Đào to cad 2D,3D

Tìm lp hc cad 2D,3D

Đa ch hc cad 2D,3D

Khai ging lp cad 2D,3D

Hc cad 2D ,3D đâu

Đào to cad 2D,3D

Tìm lp hc cad 2D,3D

Đa ch hc cad 2D,3D

Khai ging lp cad 2D,3D

Hc cad 2D ,3D đâu

Đào to cad 2D,3D

Tìm lp hc cad 2D,3D

Đa ch hc cad 2D,3D

Khai giảng lp cad 2D,3D

 

(Lượt xem: 1, Lượt xem trong ngày: 1)

Bài trước:

Bài sau:

Condotel Vinpearl